Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.Kultur- och fritidsförvaltningens personuppgiftshantering

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-post. Syftet med en sådan behandling beror på i vilket sammanhang vi hanterar dina personuppgifter.
Se lista längre ned. För bibliotekets användare är det främst första och sista punkten som är aktuella. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas så länge de behövs för att uppfylla avtalet mellan dig och oss. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter beror på vilket avtal du har med Koordinaten. Se lista längre ned.

Dina personuppgifter delas med våra systemleverantörer, med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden, 613 81 Oxelösund. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Vårt dataskyddsombud Svitlana Jelisic nås på telefon 0157-43 00 00 eller mail svitlana.jelisic(a)flen.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 •  När du skaffar lånekort behöver vi dina uppgifter för att kunna administrera dina lån och reservationer. Uppgifterna sparas tills du själv ber om att de ska tas bort eller ändras.
   
 • När du köper biljetter behöver vi dina uppgifter för att kunna meddela dig vid till exempel inställda konserter. Uppgifterna sparas tills du själv ber om att de ska tas bort eller ändras.
   
 • När du bokar datorer behöver vi dina uppgifter för att kunna administrera datorbokningen. Uppgifterna sparas tills du själv ber om att de ska tas bort eller ändras.
   
 • När du bokar lokaler behöver vi dina uppgifter för att kunna administrera lokalbokningen. Uppgifterna sparas tills du själv ber om att de ska tas bort.
   
 • När du köper konst behöver vi dina uppgifter för att kunna administrera konstinköpet. Uppgifterna sparas ett år.
   
 • När du bokar aktiviteter hos fritidsgården behöver vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig i samband med evenemanget. Uppgifterna raderas när evenemanget är genomfört.
   
 • När du är kontaktperson i vårt föreningsregister behöver vi dina uppgifter för att intresserade ska kunna kontakta föreningen. Uppgifterna sparas till du själv ber om att de ska tas bort eller ändras.
   
 • När du lämnar förslag eller blir föreslagen till kultur- och fritidsnämndens stipendier behöver vi dina uppgifter för att kunna administrera stipendierna. Uppgifterna sparas tills de inte är aktuella längre.
   
 • När vi gör utskick av vernissagekort behöver vi dina uppgifter för att kunna skicka dessa till dig. Uppgifterna sparas till du själv ber om att de ska tas bort eller ändras.
   
 • När du lämnar kontaktuppgifter vid tävlingar på www.koordinaten.se behöver vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig om du vinner. Uppgifterna raderas när tävlingen är slut.

Sök

Språk