Avgifter

Avgifter

Det mesta på biblioteket är gratis, men det kostar till exempel när lån lämnas tillbaka för sent och att skriva ut.

Om du lämnar tillbaka lån för sent.

2 kronor per titel och dag.
Maximal skuld 500 kronor.
 

Om något går sönder eller kommer bort.

Barn- och ungdomsbok: 100 kronor
Skönlitteratur för vuxna: 200 kronor 
Facklitteratur: 300 kronor
Fjärrlån: Minst 300 kronor
CD-skivor: 200 kronor
Videofilmer, DVD-skivor: 500 kronor
Tidskrifter: 50 kronor
Expeditionsavgift vid andra påminnelsen: 45 kronor
Förlorat lånekort: Vuxna 30 kronor, barn under 18 år 15 kronor.


Låna från annat bibliotek (fjärrlån)

25 kronor per titel
 

Kopiering och utskrifter

Svartvitt A4: 2 kronor/sida.  A3: 10 kronor/sida.
Färg A4: 5 kronor/sida. A3: 20 kronor/sida.

Sök

Språk